Přihlásit se

Uživatelská sekce

Štola volá!

Štola volá!

Obrázek projektu

Ocenění: Stříbro

Ročník: 2017

Kategorie: Event, field a sportovní marketing

Značka: Wunderman

Zveřejnění kampaně: 04/2016

Video

https://youtu.be/_vRhkm3VBSs

Zadavatel

Název firmy: Wunderman

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Nedostatek kvalitních kandidátů na programátorské pozice vede většinu firem také k přímému oslovování potenciálních zaměstnanců – zejména na půdě vysokých škol. Studenti, kteří mají zájem o pracovní stáže nebo zaměstnání při studiu, jsou častým cílem firemních prezentací. Preferují ale zejména „sexy" značky jako Google nebo IBM. Agenturu Wunderman většinou neznají a ani si ji nespojují s datovou analytikou. Firemní prezentace na pracovních veletrzích pořádaných vysokými školami jsou většinou jen fádním výčtem pracovních benefitů nebo prostým stánkem s natištěnými letáčky. Cílem naší prezentace bylo získat alespoň 20 kontaktů na studenty a nabídnout jim možnost vykonávat stáž, praxi nebo práci při studiu v agentuře Wunderman. Dalším cílem bylo prezentovat Wunderman tak, aby byl pro studenty zajímavější a aby se zařadil mezi společnosti, o které mají tito studenti zájem (tedy mezi giganty typu IBM, Google apod.). To znamená odlišit se, vyniknout, zaujmout. Koncept měl být navíc přenositelný a použitelný dlouhodobě a na všech typech vysokých škol (putovní road show se zastávkami na veletrzích práce pořádanými v pravidelných intervalech jednotlivými VŠ).

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Cílovou skupinou jsou studenti technických nebo ekonomických VŠ (ČVUT, VŠE, UK, MUNI...), kteří hledají práci ke studiu nebo chtějí získat praxi. Tito studenti mají možnost seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem na různých pracovních veletrzích či přednáškách. V našem případě se jednalo o komunikaci na pracovním veletrhu ČVUT. Komunikační strategie stavěla na odlišení Wundermanu od ostatních prezentujících. Vzhledem k nedostatku prostoru v areálech vysokých škol byla zvolena taková forma prezentace, kterou je možné přizpůsobovat vytyčenému půdorysu (mobilní prezentační stěna, variabilní stylové vybavení). Prezentační prostor byl doplněn stojany s tablety pro možnost zadání kontaktu, TV s videoprezentací agentury a netradičně designovanými letáky se základními informacemi a kontakty na HR oddělení. Obsluha stánku ve stylových kostýmech hovořila se studenty, předávala jim zkušenosti z agenturní práce a sbírala kontakty. Všichni studenti, kteří předali kontakt, byli následně osloveni follow-up e-mailem s nabídkou pracovních pozic a s pozváním do agentury k jednání o další možné spolupráci.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Kreativní koncept se opírá o dolování a broušení nalezených diamantů (metafora hovořící o data miningu přinášejícím datové diamanty, které pak kreativní část agentury obrousí do výsledného efektu – reklamní kampaně založené na datovém insightu). Kreativní ideu nese především mobilní prezentační stěna (pohled do dolu) a stylové vybavení ve formě beden s uhlím a diamanty. Kreativní koncept pak doplňují letáky ve formě dynamitových patron a obsluha stánku v hornických montérkách a přilbách. Součástí prezentace byla též možnost nechat se vyfotit s hornickým vybavením a cedulkami s hornickými nápisy před prezentační stěnou s pohledem do dolu Wunderman. Tímto způsobem vytvořila agentura zcela odlišnou prezentaci na pracovním veletrhu – kontrastní, absurdní prostředí dolu a nábor horníků v prostředí vysokých škol vyvolal velký zájem návštěvníků jak o prezentaci, tak v konečném důsledku i zájem o pracovní pozice v agentuře.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Během pilotního provozu stánku na veletrhu práce na ČVUT v dubnu 2016 naši prezentaci navštívilo 214 studentů, což představuje 62 % návštěvníků veletrhu (350 studentů). Z nich jsme vytěžili 52 kontaktů na zájemce o práci, náš plán byl tedy splněn na 260 %. Agentura formou stáže, praxe, či práce při studiu zaměstnala 11 nejkvalitnějších studentů, přičemž finanční náklad na získání jednoho studenta (pracovní síly) byly v rámci této kampaně 2x nižší než náklad na získání jedné pracovní síly standardním způsobem (HR inzerce).

Fotogalerie stránky

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled