Přihlásit se

Uživatelská sekce

Jak strukturální fondy EU mění svět okolo nás?

Jak strukturální fondy EU mění svět okolo nás?

Obrázek projektu

Ocenění: Stříbro

Ročník: 2017

Kategorie: Přímá B2B a B2C komunikace, Veřejný zadavatel

Značka: strukturální fondy EU

Zveřejnění kampaně: 01/2016

Video

https://youtu.be/lXX0yZbxdRo

Zadavatel

Název firmy: Momentum Czech Republic

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Čerpání fondů EU je provázeno silnou kritikou a je tématem nekonečných článků o neúspěších, korupci a zbytečně nevyčerpaných prostředcích. Ve skutečnosti je neúspěšných projektů jen zlomek z celkového počtu a v regionech ČR jsou přínosy úspěšných projektů vidět na každém kroku. Existují tisíce příkladů, které pozitivně ovlivňují každodenní život nás všech. Evropské dotace v období 2014-2020 jsou ve znamení investic do regionů, vzdělání a podpory zaměstnanosti. Podporovány jsou projekty zacílené na zlepšení stavu životního prostředí, dopravní infrastruktury, podporu inovací i rozvoj podnikatelských aktivit. Z těchto důvodů je důležité připomínat základní smysl evropských fondů - snižovat rozdíly mezi jednotlivými regiony v EU a ukazovat příklady úspěšných a inspirativních projektů. Ovlivňují naše každodenní životy více, než si možná myslíme. Hlavní cíle komunikace: • Připomenout základní smysl evropských fondů a pomoci široké veřejnosti získat pozitivní vzory prezentací úspěšných a inspirativních projektů v jejich okolí • Vylepšit vnímání problematiky čerpání evropských fondů u široké veřejnosti • Podpořit zájem o čerpání dotačních programů v období 2014 – 2020 a podpořit tak pozitivní dopad na každodenní kvalitu života v ČR • Podpořit motivaci ke zjištění dalších informací na www.dotaceEU.cz Z pohledu žadatelů, kteří čerpají/usilují o čerpání evropských dotací, bylo důležité posilovat pozitivní konotace, aby získávaly pozitivní obraz v očích široké veřejnosti.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Vzhledem ke složitosti problematiky a určitého celospolečenského patosu jsme se při přípravě konceptu rozhodli při vizualizaci kampaně využít prvků moderní animace s prvky infografiky. Tato forma umožňuje prezentaci prakticky jakýchkoliv zrealizovaných projektů a jejich přínosů pro širokou i odbornou veřejnost a v tomto stylu jsme schopni zajistit i jeho dlouhodobou udržitelnost a funkčnost. V rámci komunikační strategie jsme se rozhodli klást maximální důraz na dopady projektů na konkrétní aktivity a život každého občana a to v jeho bezprostředním okolí. V kampani jsme pracovali s motivem „každodennosti“, ve snaze klást důraz na pozitivní dopad projektů na každodenní život společnosti a jednotlivců tak, aby si lidé uvědomili, že jednotlivé projekty měly konkrétní dopad i na ně – rychlejší cesta do práce, lepší životní prostředí, nová pracovní místa, modernizace zařízení ve školách, nemocnicích… atd.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Po vizuální stránce jsme se soustředili na jednoduchost a přehlednost. Proto jsme zvolili kombinaci hraných a animovaných scén, abychom zajistili maximální názornost komunikace. V rámci animované části spotu jsme zvolili 3D řešení v izometrickém zobrazení, které dovoluje velmi jednoduchou grafickou podobu i tak složitých scén, jako je město, vlaky, cyklostezky, školy, nemocnice. Navíc nám tato forma řešení umožnila obraz jednoduše a líbivě propojit s infografikou. Prvky infografiky dodaly celé kampani edukativní a přehledný ráz s jasnými informačními schopnostmi, zajistily edukativní vyznění kampaně a lépe pomohly široké veřejnosti pochopit faktické přínosy úspěšných projektů pro jejich každodenní život. Projekty (cyklistická stezka, pekárna, dětské hřiště, nádraží…) jsou ve spotu rozanimované a zrychleně se skládají, čímž oživí jednoduchou dějovou linii a podtrhnou snadnost a přímočarost realizace jednotlivých projektů. Prvky infografiky jsme využili i v ostatních částech kampaně v inzerci a online.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

1. Komunikační strategie a konkrétní kreativní řešení byly před kampaní testovány formou pre-testu agenturou STEM/MARK s následujícími výsledky: • Informace ve spotu zaujala 64% oslovených • 69% oslovených považuje spot za důvěryhodný • Fondy EU po zhlédnutí spotu vnímá pozitivně 76% oslovených • Spot ovlivnil vnímání fondů EU skrze všechny demografické segmenty 2. Post-test kampaně byl zrealizován agenturou IBRS v 2/2016 s následujícími výsledky: • 88% populace 15+ má povědomí o EU fondech • 60% zná nějaký projekt financovaný z evropských fondů • 58% populace 15+ zaznamenalo naši kampaň • Atraktivnost kampaně 67% (benchmark 60%) • Srozumitelnost kampaně 87% (benchmark 81%) • Motivace ke zjištění dalších informací 84% (benchmark 44%) 3. Návštěvnost webových stránek www.dotaceEU.cz se při kampani zdvojnásobila, dlouhodobě se v průměru zvýšila o více než 40%. 4. Jedním z hlavních ukazatelů pro zadavatele je naplňování indikátorů míry povědomí a informovanosti o evropských fondech a konkrétních projektech u široké veřejnosti. Data jsou sbírána vlastním šetřením, ale i v rámci celoevropského šetření-Eurobarometru. Průběžné výsledky ukazují, že se daří plnit cílové ukazatele již na začátku programového období: míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU se zvýšila z 83% na téměř 88%, přičemž cílová hodnota byla 85%.

Fotogalerie stránky

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled