Přihlásit se

Uživatelská sekce

Rostou, rostou?

Rostou, rostou?

Obrázek projektu

Ocenění: Bronz

Ročník: 2016

Kategorie: Integrovaná komunikace

Značka: Investiční produkty

Zveřejnění kampaně: 01/2015

Video

https://youtu.be/cdoyMIgr0VY

Zadavatel

Název firmy: Momentum Czech Republic

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

ING Bank se dlouhodobě zaměřuje na produkty zhodnocování peněz svých klientů. Zejména na spoření a na investiční produkty. V období nízkých úrokových sazeb od roku 2014, kdy spoření postupně přestávalo být zajímavé pro konzervativní střadatele, ING Bank zaměřila svou pozornost na nabídku investování do podílových fondů. Ty jsou schopny nabídnout vyšší zhodnocení klientům a bance nové přísuny financí. Investiční produkty v České republice bojují s výraznou nedůvěrou ze strany „obyčejných“ lidí, střadatelů. Češi jsou k samotné podstatě investování velmi skeptičtí. Mezi hlavní obavy a bariéry patří ty, že investování nemá smysl s nízkými částkami a že peníze jsou na dlouhou dobu nedostupné nebo složitá orientace v investičních produktech. Cílem bylo v roce 2015 primárně oslovit vlastní klientskou bázi, tedy klienty, kteří mají své úspory na spořicím účtu. Připravit komunikaci zaměřenou zejména na jednoduchost investování a odstranění vnímaných bariér.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Zaměřili jsme se tedy na to, jak komunikovat investování ne jako sofistikovaný produkt pro odborníky, ale jako něco normálního pro běžné lidi bez odborných znalostí. Lidé už z předchozí komunikace ING Bank znali loutkovou platformu zvířátek, která v ní symbolizují jednotlivé bankovní produkty. Veverka spoří oříšky na spořicím účtu a Medvěd čeká na med na svém termínovaném vkladu. Využili jsme tedy Zajíce sportovce, který dlouhodobě udržuje fit jak sebe, tak svůj záhon mrkviček, které podle toho pěkně rostou. Protože primární cílovou skupinou byli současní klienti ING Bank, soustředili jsme většinu komunikace do vlastněných kanálů. Pro rozšíření povědomí o produktu a tím zvýšení věrohodnosti nabídky jsme ale doplňkově nevynechali ani nadlinkové kanály.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Zvolili jsme tedy strategii, kdy jsme se v každém z komunikačních kanálů soustředili na komunikaci jiného z benefitů a odbourání jiné z bariér: - V printu a bannerové komunikaci a jsme se zaměřili zejména na komunikaci vyššího zhodnocení peněz. - V directové komunikaci, konkrétně e-mailingu jsme měli větší prostor na vysvětlení, že investovat má smysl i malé částky, když budou v pravidelných, například měsíčních intervalech. Jako argumentaci jsme zvolili konkrétní příklady, zvolené podle segmentace klientské báze. - V pravidelném klientském newsletteru, jsme se zaměřili na obecné informace a edukaci o investování v České republice. - Samotnou produktovou stránku jsme pak připravili interaktivně tak, že každý podle jednoduchého nastavení několika parametrů dostane doporučení, který z fondů v nabídce je právě pro něj ten pravý. - Celou kampaň jsme podpořili loutkovým TV sponzorským vzkazem. Komunikaci během roku 2015 jsme obohatili o Member Get Member program a několik spotřebitelských soutěží, například k příležitosti Světového dne investičních fondů. Kreativní stránku každého kanálu jsme pojali co nejvíce jednoduše, aby komunikace byla tak jednoduchá, jako samotné investování s ING Bank. S tím nám velmi dobře pomohl právě loutkový Zajíc stylizovaný do role sportovce a jeho rostoucí graf mrkviček.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Výsledky prvního roku kampaně dokázaly, že jsme u mnoha lidí prolomili bariéry a motivovali jsme je začít investovat. Výsledky kampaně: 1. Návštěvnost webových stránek investičních produktů ING Bank se zvýšila o 69,1 % 2. Počet nových komisionářských smluv založených online se zvýšil o 448 %. 3. Počet nových klientů, kteří zainvestovali do investičních produktů ING Bank, se zvýšil o 308 %. 4. Objem investovaných peněz klienty do investičních produktů ING Bank se zvýšil o 142 %. (Všechny výsledky - meziroční srovnání 2015 oproti 2014)

Fotogalerie stránky

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled