Přihlásit se

Uživatelská sekce

Jedna bedna

Jedna bedna

Obrázek projektu

Ocenění: Zlato

Ročník: 2016

Kategorie: Retail/merchandising/in-store marketing ...

Značka: Jedna bedna

Zveřejnění kampaně: 09/2015

Video

https://youtu.be/qKZfq0DTZH0

Zadavatel

Název firmy: WELLEN a.s.

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Prodejna neziskové společnosti Bona o.p.s původně nesla název Dvojí svět. Jejím hlavním úkolem bylo a je prodávat výrobky z chráněných dílen. Výnos z prodeje tvoří významnou součást příjmů neziskovky. Prodejna ale působila spíš jako temné skladiště a nelákala k nákupu. Neatraktivní výloha, chaotické rozložení sortimentu, zásadám retailu odporující zónování prodejny a stísněně působící přeplněný prostor se odrazily ve velmi nízké návštěvnosti a minimálních prodejích.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Prodej je přímo ovlivněm prostředím. Proto byl vytvořen nový korporátní koncept a prodejní layout pod názvem Jedna bedna. Bedna nejen jako přepravka nebo skladovací prvek, ale také jako hlava se stala inspirací pro design, který se projevil na novém logu a merkatiliích. Zásadní byl redesign samotné prodejny od výlohy až po zónování prodejní plochy. Byl vytvořen jednoduchý variabilní systém z druhojakostních dřevěných prken, kovových úchytů a reálných, různě velikých bedniček od zeleniny. Prodejna byla po výmalbě svépomocně osazena systémem, zjednodušilo se osvětlení a bylo vyřešeno uspořádání sortimentu. Koncept bedniček akceptuje rovněž vývěsní štít, navigační graffiti na přilehlé zdi a aranžmá výlohy.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Redesign prodejny je významným krokem ke zvýšení atraktivnosti a vyvolání zájmu kolemjdoucích. Reborn design navazuje na sociální rozměr koncepce - nic není na odpis - ani materiál, ani lidé. Nové prostředí navíc vyhovuje také klientům Bona o.p.s., kteří zde pracují, protože pro lidi s duševním onemocněním má přehlednost a řád terapeutické účinky. Redesign a rebranding byl také maximálně efektivní. V rámci projektu Rok jinak se manažerce Anně Schlinenbuch podařilo získat finance, mnoho práce bylo uděláno svépomocí. Na projekt přispělo hlavní město Praha a Norské fondy, celková investice nepřesáhla 90.000 Kč.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Jedna bedna je graficky i slovně nový, snadno zapamatovatelný brand. Konzistentní komunikace v jednotném stylu pomohla podpořit vizuální atraktivnost. Prodejna je nyní světlejší, přehlednější a láká k nakupování, což se projevilo na okamžitém nárůstu návštěvnosti a tržeb. Po otevření redesignované prodejny v září 2015 se prodeje vyšplhaly na 803 % oproti září 2014. Meziročně došlo k navýšení objemu prodejů na 225 %, mnoho zákazníků nyní tvoří i náročná zahraniční klientela.

Fotogalerie stránky

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled