Přihlásit se

Uživatelská sekce

Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou

Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou

Obrázek projektu

Ocenění: Bronz

Ročník: 2015

Kategorie: Integrovaná komunikace

Značka: Obědy pro děti

Zveřejnění kampaně: 09/2014

Video

https://youtu.be/cw62HXChkk0

Zadavatel

Název firmy: Comtech Group, spol. s r.o.

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Víte, že… - Každé páté dítě v ČR je ohroženo chudobou? - Každé desáté dítě trpí hlady a vyčleněním z kolektivu? - Na některých školách chodí do jídelny z důvodu finanční nouze jen polovina žáků? Projekt OBĚDY PRO DĚTI pomáhá školákům z rodin, kde se nedostává peněz na obědy ve školní jídelně. Počet nasycených dětí závisí především na příspěvcích drobných dárců. Hlad a chudobu si však spojujeme zejména s rozvojovými zeměmi. Napadlo by Vás, že se tato věc možná týká kluka od sousedů?! Kampaň "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou" upozorňuje, že problém hladovějících dětí je blíž než si myslíme a že i ta nejmenší pomoc se počítá! Cílem kampaně bylo přesvědčit veřejnost, aby přispěla libovolnou částkou na transparentní účet, určený na podporu zmíněných dětí.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Když jsme poprvé přemýšleli o projektu OBĚDY PRO DĚTI, byla naše představa řekněme hodně “nutriční”. Mysleli jsme si, že hlad je to hlavní, o co jde. Pak se nám dostali do rukou obrázky, jenž děti ze škol zapojených do projektu namalovaly na téma „Ty a školní oběd“. Najednou jsme pochopili, že oběd ve školní jídelně není jen o kaloriích, ale zejména o SOCIÁLNÍM ŽIVOTĚ DĚTÍ. Školák možná víc než hlady strádá odcizením se kolektivu. V jídelně spolužáci jedí, žertují, baví se a dítě bez oběda je najednou mimo hru. Kampaň "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“ jsme tudíž vystavěli právě na tomto faktu. Ukazujeme lidem, že přijít o školní oběd současně znamená přijít o smích, kamarádství, dětská tajemství nebo první školní lásky. A také poukazujeme na to, jak snadné je tuto skutečnost změnit!

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Denně jsme ze všech stran bombardování strastiplnými příběhy a naléhavými prosbami o pomoc. Člověk postupně otupí, jelikož nemůže na svá bedra přejímat všechnu bolest světa. Proto jsme kampaň záměrně ladili do pozitivní roviny. Místo smutku a beznaděje ukazujeme tu lepší stránku věci – že i pár korun na školní oběd může dramaticky změnit život dítěte. Že na to lidé slyší, potvrzují výsledky kampaně (viz dále). Zajímavý byl i použitý mediální mix. Kromě tradičních médií jako je televize (AT media), rozhlas (Rádio Impuls), tisk (HN, MF Dnes, Lidové noviny, Respekt, Vlasta, Květy atd.) on-line bannery (aktualne.cz) či billboardy jsme použili i kanály trochu netradiční, ale o to účinnější. Výzva "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“ se díky spolupráci se společnosti SODEXO objevila na 92 TISÍCÍCH PAPÍROVÝCH PROSTÍRÁNÍCH V 61 KANTÝNÁCH a v 650 TISÍCÍCH BALÍČCÍCH FIREMNÍCH STRAVENEK. Vždyť kdy si lépe uvědomíte, že by nebylo špatné přispět na oběd potřebným dětem, než když právě jíte svůj vlastní oběd?! POZNÁMKA: Náklady na kampaň díky vstřícnosti médií odpovídaly soutěžní kategorii „Malý rozpočet“. Nebyly hrazeny z příspěvků dárců, ale ze soukromých prostředků provozovatelů nadace.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Společně jsme za první 4 měsíce letošního školního roku dokázali mnohem víc, než za celý předchozí školní rok: - Na transparentním účtu se za první 4 měsíce školního roku 2014/15 nasbíralo 3 115 110 Kč – 2x více než za celý loňský školní rok - Společně jsme nasytili 1975 dětí - 5,3x více než za celý předchozí školní rok. - Do projektu se zapojilo již 424 škol - 4,6x více než v minulém školním roce. Kampaň vygenerovala velice dobrou mediální odezvu. Reportáže o projektu OBĚDY PRO DĚTI se objevily např. v České televizi v hlavní zpravodajské relaci Události a v pořadu Sama doma, v Českém rozhlase, Lidových novinách, v MF Dnes, na portálu Aktuálně.cz a v dalších médicíh Projekt OBĚDY PRO DĚTI získal v říjnu 2014 oficiální záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo jedná s dalšími resorty o příspěvku na školní obědy pro potřebné děti. Asi nejdojemnějším důkazem, že kampaň má skutečně smysl, je však dopis, jenž přišel na adresu nadace. Byl v něm obrázek plného talíře a pár slov neuměle napsaných dětskou rukou: DĚKUJEME ZA PLNÁ BŘÍŠKA! JIŘÍK

Fotogalerie stránky

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled