Přihlásit se

Uživatelská sekce

IBM: Sněhová nadílka a vlastní e-shop

IBM: Sněhová nadílka a vlastní e-shop

Obrázek projektu

Ocenění: Bronz

Ročník: 2015

Kategorie: Přímá B2B komunikace

Značka: SWG

Zveřejnění kampaně: 10/2014

Video

Zadavatel

Název firmy: OgilvyOne

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Společnost IBM potřebovala oslovit střední a vyšší management firem a představit jim řešení pro marketingová a finanční oddělení. Z výzkumů totiž vyplynulo, že tato cílová skupina nevnímá IBM jako relevantního partnera, který by jim mohl v této oblasti pomoct, a nezná řešení, které IBM nabízí. Cílem aktivity bylo změnit vnímání IBM jako partnera pro marketing a finance, získání nových zákazníků, rozšíření základny kontaktů u stávajících klientů a zvýšení povědomí o řešeních a produktech IBM.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Vytvořili jsme dvě kreativní řešení podle cílových skupin (finance nebo marketing). Pro každou cílovou skupinu jsme vybrali vhodnou případovou studii a na jejím základě postavili kreativu zásilek. Adresáti se zaměřením na finance obdrželi vak na lyže s umělým sněhem a případovou studií o výrobci lyží Blizzard, který pomocí nástroje od IBM predikuje budoucí poptávku a optimalizuje výrobu. Adresáti z marketingu dostali dárkovou krabičku s vlastním jménem, což byla parafráze brandingu on-line prodejce Macy´s. Případová studie pak představovala marketingový nástroj, který tato společnost používá pro vytváření nabídky na míru každého zákazníka e-shopu. Případové studie a řešení od IBM jsme prezentovali v tabletu s online připojením. Pokud adresáty nabídka oslovila, stačil jediný klik na tlačítko „Získat nabídku“, aby vyjádřili zájem o schůzku s obchodním zástupcem IBM. Žádost byla vždy odeslána formou SMS danému obchodnímu zástupci rovnou s údaji o žadateli. Díky připojení tabletů k internetu jsme mohli jednoduše trackovat chování adresátů a vyhodnocovat efektivitu v reálném čase.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Cílová skupina byla složená z profesionálů, kteří patří ke špičce ve svém oboru. Jsou velmi zaneprázdnění a je těžké získat jejich důvěru. Bylo tedy nutné zvolit zajímavé řešení direct mailu s vysoce relevantním obsahem. Zvolili jsme nápaditou cestu, jak demonstrovat výhody a přínosy produktů IBM pro dané společnosti použitím reálných referencí a ukázat tak, jak se díky produktům a službám IBM vytváří hodnoty. Personalizované kreativní řešení direkt mailu pomohlo k vysokému podílu otevřenosti zásilek. Relevance případových studií a doplňující reference z České republiky velmi dobře demonstrovaly schopnost IBM vytvořit technické řešení šité na míru zákazníkovi. Velmi kladně byl hodnocen jednoduchý krok v žádosti o schůzku, kdy stačil pouhý klik bez nutnosti vyplňování formuláře.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Rozeslali jsme 59 direkt mailů, přičemž díky tabletu připojenému k internetu víme, že 49 z nich bylo otevřeno a spuštěno. Celkem 22 adresátů v on-line aplikaci kliklo na tlačítko „Získat nabídku“ (14 z marketingu, 8 z financí) a domluvilo si následně schůzku se zástupcem IBM. Response rate byl 37 %. Navíc o každém kliknutí na tlačítko „Získat nabídku“ byl zástupce společnosti IBM i agentury informován pomocí SMS zprávy. Direkt mail měl u adresátů velmi pozitivní ohlas.

Fotogalerie stránky

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled