Přihlásit se

Uživatelská sekce

Setkávání - Román psaný v sharu

Setkávání - Román psaný v sharu

Obrázek projektu

Ocenění: Stříbro

Ročník: 2014

Kategorie: Digitální komunikace

Značka: Microsoft

Zveřejnění kampaně: 11/2013

Video

http://youtu.be/ox9eMLZqJFs

Zadavatel

Název firmy: Wunderman

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Facebooková kampaň na demonstraci users experience s Microsoft Office 365 a dotykovými zařízeními s Windows 8. Kampaň si kladla za cíl prezentovat výhody plynoucí z používání MS Office 365 a oživení aktivity na facebookovém profilu Microsoft CZ.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Fanouškům profilu Microsoft CZ jsme po dobu 4 týdnů přinášeli reálnou uživatelskou zkušenost s prací s Office a cloudovým úložištěm SkyDrive. Produkt a jeho funkčnost jsme prezentovali na pozadí literárního experimentu, kolaborativního psaní dvou autorů, kteří se neznali a osobně nepotkali, přesto spolu dokázali díky technologii od Microsoftu během krátké doby vytvořit ojedinělé dílo. Autoři začali psát do prázdného prostoru na SkyDrive a příběh se rozvíjel čtenářům přímo před očima. Vlastní psaní jsme doplnili pravidelným zpravodajstvím z akce formou facebookových postů, ve kterých fanoušci pravidelně nacházeli úryvky z nového obsahu, zprávy od autorů a informace ze zákulisní tvorby. Fanoušci aktivně zasahovali do děje svými komentáři, postřehy i vlastní literární tvorbou, a stali se tak spoluautory výsledného díla. Více na: https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=5BAA88C06B9C8E9B&resid=5BAA88C06B9C8E9B!151&app=WordPdf&wdo=1

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Místo tradiční propagace produktů na firemní FB stránce jsme zvolili atraktivní formu, kterou jsme návštěvníky FB stránky Microsoftu dokázali zaktivovat a zapojit do experimentálního psaní. Adresáti komunikace spoluvytvořili dílo, které by bez nových technologií Microsoftu nemohlo ani vzniknout.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

K datu 9. 12. 2013 byl počet oslovených unikátních uživatelů Facebooku: 75 000 Zásah: 10 518 všech událostí (součet lajků, sdílení, komentářů) Kromě kvantitativních výsledků nás potěšily i ty kvalitativní. Nadšení čtenářů, vyjádřená podpora projektu a celkově pozitivní reakce návštěvníků FB stránky Microsoftu.

Fotogalerie stránky