Přihlásit se

Uživatelská sekce

Proč soudit předčasně?

Proč soudit předčasně?

Obrázek projektu

Ocenění: Zlato

Ročník: 2014

Kategorie: Integrovaná komunikace

Značka: IQ Roma servis - občanské sdružení pro začleňování Romů

Zveřejnění kampaně: 09/2013

Video

http://youtu.be/uHorUxA8hYg

Zadavatel

Název firmy: Comtech Group, spol. s r.o.

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Také si podvědomě vložíte tašku do podpaží, jakmile do tramvaje nastoupí Rom? Pak možná patříte k 69 % Čechů s ne zrovna pozitivním vztahem k romskému etniku (zdroj: Postoje veřejnosti k Romům, STEM, 04/2013). Stereotypní obraz Romů podporují i česká média – 61,9 % příspěvků, které v horizontu jednoho roku o Romech zveřejnila, bylo spojeno s kriminalitou (zdroj: Analýza mediálního obrazu Romů v médiích, Agentura pro sociální začleňování, 03/2013). Postoje veřejnosti a médií se logicky promítají i do postojů zaměstnavatelů – zrcadlí se v nich nedůvěra, podezřívavost, xenofobie, předsudky… Řada Romů pak čelí dlouhodobé, v řadě domácností koncentrované nezaměstnanosti. Dle kvalifikovaných odhadů krajských koordinátorů pro romské záležitosti dosahuje nezaměstnanost Romů 70 až 100 %, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou to právě naše předsudky, jež mnohým z nich brání v nalezení práce. Vstupují tak do bludného kruhu nezaměstnanosti a sociálních dávek. Kampaň „PROČ SOUDIT PŘEDČASNĚ?“, zpracovaná pro občanské sdružení IQ Roma Servis, si dala za cíl upozornit na „černobílé“ nahlížení na romské etnikum. Díky tomu i prověření a pracovití Romové jen obtížně shání práci narážejíc na fakt, že je automaticky vnímáme jako lidi, kteří pracovat nechtějí a žijí jen z našich daní.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Když Čech slíbí, že vám vybílí byt, považujete ho za malíře pokojů. Když vám totéž sdělí Rom, automaticky počítáte s nejhorším a běžíte vyměnit zámek na vstupních dveřích! Od této myšlenky byl jen krůček k hlavní ideji kampaně, vystavěné na stereotypech a paradoxech. „ZASE CIKÁNKA S TUCTEM DĚTÍ“, hlásá výrazný reklamní slogan. Pod ním je sotva viditelný podtitulek: „Prostě nejlepší učitelka“. Nebo „CIKÁN MĚ DOSTAL DO ŠPITÁLU“ s dovětkem „Prostě nejlepší saniťák“. Přetočením základního významu sdělení jsme chtěli vyvolat zamyšlení majority nad tím, co říká a co si myslí o Romech. Hlavním komunikačním kanálem byla sociální média. Využili jsme zejména formát on-line videa směřujících na portál mypracujeme.cz. Zde se můžete seznámit s příběhy pracujících Romů, napsat vlastní příběh, případně jako zaměstnavatel rovnou nabídnout práci. Dlouhodobým cílem je vytvořit z portálu komunitní web, kde si Romové, zaměstnavatelé i veřejnost budou vzájemně předávat zkušenosti. V rámci kampaně, jež běžela od září do prosince 2013, jsme uspořádali také street promo před hobby markety. Romští dobrovolníci v pracovních oděvech rozdávali kolemjdoucím pracovní rukavice s nabídkou pomocné ruky a s odkazem na portál „mypracujeme.cz“. Dále jsme nasadili 800 plakátů do MHD a TV reklamu na stanici Óčko.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Kampaň jsme záměrně postavili na jisté provokaci a kontroverzním obsahu s očekáváním, že vyvolá zájem a rozpoutá diskuzi. Potvrzením našeho předpokladu byl nejen vysoký počet zhlédnutí on-line videí a významné zvýšení návštěvnosti stránek mypracujeme.cz, ale i bezpočet virálních mutací, jenž uživatelé internetu vytvářeli a dále šířili na základě naší kampaně. Ačkoliv ne všechny byly pozitivní, opětovně upozornily na klišé, s nímž nahlížíme na romskou menšinu. Jako vysoce efektivní se ukázaly zejména on-line videa a AdWords formáty, jenž generovaly vysokou proklikovost. On-line videa ke zhlédnutí zde: http://iqrs.cz/cs/galerie/vybilime-byt-i-tobe-spot-iq-roma-servis http://iqrs.cz/cs/clanky/obycejne-neobycejne-pribehy

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Kampaň dramaticky zvýšila návštěvnost portálu mypracujeme.cz. V roce 2013 jej navštívilo 48.654 uživatelů. Z toho 33.574 (69 %) na něj přišlo právě v době trvání kampaně. Tahákem byl zejména on-line spot „„VYBÍLÍME BYT I TOBĚ“. Celkově vygeneroval 342.371 zhlédnutí (151.232 Facebook, 149.551 Stream.cz, 41.588 YouTube). Na sociálních sítích mu uživatelé udělili 663 „lajků“. Dalších 779 tisíc diváků spot vidělo na televizní stanici Óčko. Cyklus video medailonků „Neobyčejně obyčejné příběhy“ o pracujících Romech vidělo 154.049 uživatelů – 149.707 na sociálních sítích Facebook a Twitter, 4.342 na kanále YouTube. Videa jsme propagovali zejména prostřednictvím Google AdWords. Profil „mypracujeme“ na Facebooku získal mnoho nových fanoušků – jako „to se mi líbí“ jej označilo 2. 068 uživatelů. Návštěvnost se v měsíčním průměru vyšplhala na 230 tis. uživatelů. V rámci street proma jsme rozdali 1000 ks pracovních rukavic. Kolemjdoucí přijímali romské dobrovolníky velmi vstřícně, prakticky jsme se nesetkávali s odmítnutím. Velký zájem o kampaň a tematiku zaměstnanosti Romů projevili i žurnalisté. Celkově jsme dosáhli 85 neplacených PR výstupů, včetně publicity v celostátních médiích jako je Český rozhlas, časopis Týden, deník MF Dnes, portál Novinky.cz a další. Završením úspěchu byl titul „NEZISKOVKA ROKU 2013“, jež sdružení IQ Roma Servis obdrželo za zasazování se o důstojné společenské uplatnění Romů.

Fotogalerie stránky