Přihlásit se

Uživatelská sekce

Direct mail Snídaně je jen začátek

Direct mail Snídaně je jen začátek

Obrázek projektu

Ocenění: shortlist

Ročník: 2014

Kategorie: Přímá B2B komunikace

Značka: OKIN FACILITY/OKIN INDUSTRY

Zveřejnění kampaně: 11/2013

Video

Zadavatel

Název firmy: LHMS spol. s r.o.

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Společnost OKIN FACILITY, přední poskytovatel integrovaného facility managementu ve střední a východní Evropě, nabízí v České republice pod značkou OKIN INDUSTRY služby průmyslovým podnikům. Prostřednictvím direct mailu chtěl klient oslovit své potenciální zákazníky a domluvit s nimi schůzku. Cílem byla response 30 % a zvýšení povědomí o značce v průmyslovém segmentu.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

První a klíčovou fází byla identifikace potenciálu v České republice a následně získání a ověření kontaktů na decision makery, kterými byli ve většině případů výrobní nebo techničtí ředitelé. Následovala cílená komunikace. Úkolem direct mailu bylo zaujmout a především motivovat ke schůzce se zástupcem společnosti OKIN (osobní prezentace nabídky společnosti). S ohledem na jistotu maximálního efektu byly testovány 3 kreativní koncepty na vzorku cca 20 % firem. Koncept „Snídaně je jen začátek“: Hostesky doručily a servírovaly snídaňový set spolu s pozvánkou na oběd se zástupcem OKIN. Přímo na místě byl, v případě zájmu klienta, dohodnut termín schůzky. Pokud klient nebyl ještě rozhodnut, následoval v příštích 24 hodinách telefonický kontakt. Koncept „Ořežte své náklady“: Se sloganem direct mailu korespondoval jeho obsah – pila. Součástí direct mailu byl také zážitkový voucher (degustace kávy nebo ŠKODA Octavia RS na 1 den), který byl aktivován až po schůzce se zástupcem OKIN (motivace ke schůzce). Koncept „Změřte všechny prodlevy ve výrobě“: Součástí direct mailu přesýpací hodiny a opět jeden ze zážitkových voucherů. Hlavním sdělením všech konceptů byly možné úspory (finanční i časové) v případě spolupráce s OKIN. Během pilotní fáze se jako nejúspěšnější ukázal koncept „Snídaně je jen začátek“, který byl rozeslán na zbylé adresáty.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Cílovou skupinou byli velmi zaměstnaní a časově zaneprázdnění manažeři, ke kterým je velmi složité se dostat. Klíčovým momentem tak bylo prvotní prolomení bariéry přístupu ke klientovi. Z tohoto důvodu byla věnována velká pozornost výběru nejvhodnějšího konceptu oslovení, který byl následně aplikován na celou databázi.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Na schůzku přijalo pozvání 34 % z celkem 71 oslovených firem. Ze strany oslovených byla na direct mail velmi pozitivní reakce. Nejčastějším důvodem pro odmítnutí byl fakt, že společnost řeší problematiku facility managementu nadnárodní smlouvou, případně smlouvu nedávno uzavřela. Všechny tyto informace byly pečlivě zaznamenány do CRM k dalšímu využití.

Fotogalerie stránky