Přihlásit se

Uživatelská sekce

3 minuty stačí

3 minuty stačí

Obrázek projektu

Ocenění: Stříbro

Ročník: 2014

Kategorie: Digitální komunikace

Značka: Amnesty International

Zveřejnění kampaně: 11/2013

Video

http://youtu.be/oo3TQmOSbmk

Zadavatel

Název firmy: Havas Worldwide Prague

Informace o projektu:

Cíle a pozadí aktivity:

Dobrovolné hnutí Amnesty International je známé svými globálními aktivitami na poli ochrany lidských práv, dlouhodobě upozorňuje na jejich porušování a nenásilnou formou bojuje proti různým formám diskriminace. V rámci již několikaleté tradice kampaně 3 minuty stačí se Amnesty rozhodlo tentokrát zvolit cestu primárně digitální kampaně pro co největší možnou aktivizaci společnosti v boji za osvobození nespravedlivě vězněných lidí po celém světě. Již po třetí rok bylo cílem získat maximální množství petičních podpisů, které mají být poté odeslány vládním představitelům zemí, ze kterých vybraní vězni pochází a přimět je tak k propuštění vězňů nebo alespoň k zlepšení jejich podmínek ve vězení.

Jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci:

Prvotním impulzem pro vytvoření interaktivní microsite byl nápad vizualizace „putování“ dopisů do vybraných zemí za letošní rok (Bělorusko, Indie a Severní Korea), které se jinak reálně posílají v obálkách. Pro co nejpřesnější znázornění jednotlivých zemí na mapě jsme k spolupráci přizvali Google, který nám umožnil adaptovat své mapy. Detailistické kresby švédského ilustrátora Mattiase Adolffsona se stali základem pro microsite i pro klíčový vizuál ke kampani. Jak to funguje: uživatel vyplní své jméno, to se následně objeví na mapě v rámci řetězu tvořeného z podpisů ve směru k vybranému cíli – vězněnému. Lze zvolit i možnost sdílení podpisu na facebookový profil uživatele.

Proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější:

Pro oslovování lidí k podpisu se digitální cesta jevila jako nejefektivnější. Amnesty již několik let sbírá podpisy za nespravedlivě vězněné na ulicích, cílová skupina projektu se však poměrně v široké míře pohybuje i ve virtuálním světě a proto je u microsite mnohem větší pravděpodobnost pro aktivizaci co největšího počtu signatářů. Podpisy se nadále sbírají obojí cestou, čím více jednotlivých balíčků se po ukončení kampaně podaří odeslat, tím větší je pozornost úřadů a šance na reakci. Amnesty také prostřednictvím webu může oslovit širší skupinu potenciálních fundraiserů, kteří můžou koupí poštovních známek přispět organizaci přímo skrze microsite.

Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků:

Kampaň byla zahájena 15. 7. 2013 a pokračuje až do poloviny roku 2014, kdy budou všechny nasbírané podpisy vytištěny na archy a poslány v obálkách do cílových zemí. Webovou stránku od spuštění projektu zatím navštívilo 18 000 návštěvníků. Z celkového počtu lidí, kteří na web přišli, petici za propuštění podepsalo celkem 20 754 lidí, z toho 420 sdílelo svůj podpis na Facebooku. Celkový počet finančních příspěvků organizaci na základě microsite byl 106. Vzhledem k tomu, že projekt stále běží, předpokládá se mnohem vyšší počet podpisů v období ke konci kampaně. Nicméně kampani se již podařilo dosáhnout jednoho z nejvýznamnějších cílů - Soni Sodi, indická učitelka a aktivistka byla propuštěna na kauci na základě intervencí Amnesty.

Fotogalerie stránky