Způsob hodnocení

1. V soutěži IMC CZECH AWARDS může porota vyhlašovat podle svého uvážení v každé kategorii shortlist a maximálně první 3 umístění. Pokud v dané kategorii bude alespoň 6 prací na shortlistu, musí porota vždy udělit zlato, stříbro a bronz. Alespoň jedno medailové umístění musí být uděleno i při méně než třech kampaních na shortlistu.

2. V čele poroty stojí zkušený český nebo zahraniční odborník, který do celého procesu hodnocení vnáší více objektivity a nadhledu. Další členové poroty jsou čeští odborníci z řad agentur, zadavatelů, odborných médií.

3. Porota hodnotí ve dvou kolech. Nejprve individuálním hlasováním v on-line aplikaci určí shortlist anonymních prací v každé kategorii. V následném společném hodnocení určí jednotlivé ceny v kategoriích a případnou Grand Prix, kterou může dostat jeden z vítězů kategorií. O rozdělení porotců a kategorií pro online hlasování rozhoduje pořadatel ve spolupráci s předsedou poroty.

4. Porota posuzuje 4 kritéria přihlašovaných prací: strategické řešení, kreativní řešení, provedení a výsledky.

 • V on-line hodnocení může být každá práce v každém kritériu hodnocena od 1 do 10 (1= velmi slabé, 10= vynikající).
 • Získané body budou mít v jednotlivých kritériích tuto váhu:

  Strategické řešení

  25 %

  Kreativní řešení

  25 %

  Provedení

  25 %

  Výsledky

  25 %

 • Práce s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii postoupí na shortlist a ke společnému hodnocení porotou.

5. V soutěži bude vyhlášena i nejlepší agentura ročníku, která bude vyhodnocena součtem bodů za umístění ve všech kategoriích podle této váhy:

Grand Prix

10 bodů

Zlatá

7 bodů

Stříbrná

5 bodů

Bronzová

3 body

Shortlist

1 bod

6. Porota může s přihlédnutím k výsledkům soutěže vyhlásit také Klienta roku.