Termíny a poplatky

Termíny:

1. dubna 2022 zahájení online přihlašování
25. dubna 2022 ukončení zvýhodněné registrace (early birds)

29. května 2022

uzávěrka přihlášek

1. září 2022

vyhlášení výsledků

září 2022

přihlášky vítězů do IMC European Awards

 

Poplatky: 

4900 (bez DPH)

zvýhodněná cena (early birds)

6900 (bez DPH) cena za první standardní přihlášku 
4900 (bez DPH) cena za druhou a každou další přihlášku

Pokud jednu soutěžní práci přihlašujete do více kategorií, je třeba poplatek zaplatit jako za více přihlášených prací. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při platbě přičtěte k celkové částce 21% DPH. Poplatky jsou splatné v termínu uzávěrky přihlášek na účet č. 19–3190340287/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno přihlašovatele. Daňový doklad zašleme po přijetí platby. Pokud vaše firemní pravidla umožňují platit až po obdržení faktury, napište si o ní v termínu na e-mailovou adresu  info@imcczechawards.cz pořadateli  soutěže.