Kategorie

Naše odborná porota posuzuje přihlašované práce podle 4 kritérií: strategické řešení, kreativní řešení, provedení a výsledky.

V on-line hodnocení mohou být v rámci každého kritéria jednotlivé práce hodnoceny body od 1 do 10 (1 = velmi slabé, 10 = vynikající).

 

Získané body mají v jednotlivých kritériích tuto váhu:

Strategické řešení 25 %
Kreativní řešení 25 %
Provedení 25 %
Výsledky 25 % 

 

Práce, které v každé kategorii získají nejvyšší počet bodů, postoupí na shortlist a ke společnému hodnocení porotou.

U některých kategorií jsou v rámci 4 hlavních kritérií nastavena také další doplňující měřítka, kterými pomáhají přesněji vyhodnotit projekty s ohledem na konkrétní kategorii.  

 

Integrovaná komunikace

V této kategorii se hodnotí kampaně, které využívají nejméně 3 odlišné typy médií, komunikačních kanálů či disciplín (např. klasickou reklamu, přímý marketing, rozdávání vzorků, word-of-mouth, event, spotřebitelskou soutěž atd.) pro efektivní podporu produktu, služby nebo společnosti. Alespoň 2 ze 3 použitých kanálů / disciplín musí být jiného typu než masová média (ATL).

Doplňující kritéria hodnocení: Výběr médií / kanálů / disciplín a integrita všech vybraných komunikačních nástrojů  

Přímá B2B a B2C komunikace

Tato kategorie je určená pro kampaně zaměřené na koncového spotřebitele nebo business segment. Kampaně musí využívat přímý marketing – ať už tradičním způsobem (poštovní zásilky), formou telemarketingu nebo za pomoci digitálních médií – jako hlavní komunikační nástroj pro efektivní podporu produktu, služby nebo společnosti.

Doplňující kritéria hodnocení:  měřitelná přímá odezva.

Spotřebitelské soutěže a loajalitní programy

V této kategorii oceňujeme kampaně pro podporu prodeje nebo rozvoje značky, které využívají odměny jako motivaci k nákupu nebo využití služby, a to jak krátkodobě (spotřebitelské soutěže – trvající řádově několik týdnů nebo měsíců), tak dlouhodobě (věrnostní programy – delší než jeden rok). Cíle kampaně mohou být v oblasti zvýšení frekvence či objemu nákupu, nebo motivace k vyzkoušení.

Doplňující kritéria hodnocení: potenciál udržet pozornost po celou dobu trvání kampaně.

Sponzoring

Kategorie je určená kampaním, které nejlépe využívají veřejné eventy většího rozsahu v oblasti sportu, hudby, kultury, TV vysílání nebo turismu ve prospěch značky, produktu nebo celé společnosti.

Doplňující kritéria hodnocení: Relevance sponzoringu vůči značce a cílové skupině.

Event, field a sportovní marketing  

Kategorie je určená pro kampaně, které využívají zážitek jako komunikaci mezi značkou a spotřebitelem. Eventy, série eventů, roadshow, ochutnávky, sampling, sponzoring nebo podobný typ marketingového turné (hudební, kulturní, cirkusové, filmové, sportovní a jiné).

Doplňující kritéria hodnocení: Relevance eventu vůči značce a cílové skupině.

In-store marketing včetně promočních obalů 

Kategorie se zaměřuje na kampaně a aktivity v místě prodeje, které pasivním způsobem (např. formou displejů, POS materiálů) efektivně ovlivňují zákazníky a motivují je ke koupi.

Retail koncept 

Kategorie Retail koncept oceňuje nové a inovativní formy kamenných prodejen z pohledu marketingové komunikace, kdy v popředí zájmu již není jen prodej jako takový, ale například budování značky, edukace, sociální aspekt či jiné.

Digitální inovace v retailu 

Kategorie se zaměřuje na nové inovativní (originální) komunikační prvky v prostředí in-store. A to jak z pohledu těch, které pomáhají zákazníkům lépe, rychleji a efektivněji nakupovat, tak současně ty, které navazují na budování značky a pomáhají ji v in-store posilovat.

Produktový launch, relaunch nebo trial

V této kategorii se posuzují kampaně, které co nejefektivněji budují povědomí o značce, resp. motivují k vyzkoušení či opakovanému nákupu nového, stávajícího nebo modifikovaného produktu, služby či společnosti. 

Budování značky

Kategorie hodnotí kampaně, které zvyšují a vylepšují image, posilují hodnoty značky nebo celé společnosti, a využívají všech možných komunikačních prostředků.

Veřejný zadavatel

Kategorie je zaměřená na kampaně všeho druhu zadávané veřejnou správou a neziskovými organizacemi (státními a obecními úřady a institucemi, rozpočtovými organizacemi a vládními agenturami). Cíle těchto kampaní jsou obvykle v oblasti změny veřejného mínění, občanského chování, účasti na veřejných akcích, či nákupu regionálních produktů.

Charitativní a neziskový marketing, CSR kampaně

Kategorie je určená kampaním s největším pozitivním sociálním přínosem pro charitu, produkt nebo společnost. Společným jmenovatelem jsou: udržitelný rozvoj, ekologie nebo společenská zodpovědnost.

Nízkorozpočtové kampaně

V této kategorii se hodnotí projekty, které splní všechny cíle zadavatele, přičemž jejich celkový rozpočet nepřekročí 500 000, – Kč (na požádání organizátora potvrdí klient). Přihlášené práce patří do oblastí direct marketingu, promo aktivace nebo shopper marketingu, a musí být klíčové pro úspěch kampaně / aktivity.

Doplňující kritéria hodnocení: Maximální výsledek s minimálním rozpočtem.

Inovativní myšlenka nebo koncept

Kategorie zkoumá kampaně, které nejlépe využívají jedinečnou kreativní nebo marketingovou myšlenku ve vztahu ke konkrétní mechanice, komunikačnímu kanálu, typu pobídky nebo přístupu k cílové skupině.

Influencer marketing

Kategorie je určená pro kampaně, které zásadním způsobem využívají práci s obsahem a s jeho tvůrci. Zajímá nás, jakým způsobem kampaně využívají postupy content marketingu, práci s UGO, blogery a youtubery, a jaký neočekávaný zážitek vytvářejí na straně spotřebitele.

Digitální trefa

V této kategorii se oceňují kampaně, které nejlépe využívají nejrůznějších digitálních kanálů.  

Sociální média a brandový obsah

Kategorie se zaměřuje na projekty využívající sociální média jako komunikační kanál pro aktivaci zákazníků. Zajímá nás, jak chytře dokážou kampaně využít potenciálu sociálních sítí a médií pro komunikaci značek, ať už má jejich obsah jakoukoliv formu.