Přihlásit se

Uživatelská sekce

Kroky přihlášení

1.  Do všech kategorií se otevírá přihlašovací internetový formulář dne 24. února 2017. Posledním dnem, kdy je možné se přihlásit a dokdy musí být internetová přihláška dokončena a úhrada přihlašovacího poplatku provedena je 2. duben 2017.

2.  Jednu kampaň/aktivitu je možné přihlásit maximálně do 2 kategorií. Do každé musí být přihlášena samostatně.

3.  Jako první krok přihlášení je třeba zaregistrovat přihlašovatele na webu www.imcczechawards.cz. Po tomto zaregistrování a jeho potvrzení ze strany organizátora je teprve možné přihlašovat elektronicky i jednotlivé práce, a to vždy každou samostatně.

4.  Elektronické přihlášky se skládají z těchto částí, u kterých nelze překročit počet slov.

Cíle a pozadí aktivity max. 200 slov
Popis jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci max. 200 slov
Vysvětlení, proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější max. 200 slov
Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků      max. 200 slov

5.  Board i další doprovodné materiály jsou pro potřeby poroty a musí být anonymní!

Průvodní materiály k přihlášeným kampaním:

Povinně

  • elektronická verze prezentačního boardu s delší stranou 950px ve formátu JPEG, s objemem dat max. 1 MG. Board se k projektu připojuje v rámci on-line přihlášky.

Dále je možné doplnit:

  • 1× video ve formátu pro youtube v maximální délce trvání 2 minuty (buď formou odkazu nebo zasláním přes www.uschovna.cz nebo jiný podobný server na adresu info@imcczechawards.cz. V takovém případě prosím do kolonky Odkaz na video napište informaci: Posláno přes úschovnu).
  • 1× rozhlasový spot ve formátu MP3 (možnost jej připojit se součástí online přihlášky).
    URL pro digitální materiály.

6.  Přihlašovací poplatky pro soutěž jsou 5900 Kč za první přihlášenou kampaň, 3900 Kč za každou další soutěžní kampaň. Pokud je jedna soutěžní práce přihlášena do dvou kategorií, je třeba poplatek zaplatit jako za dvě přihlášené práce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21% DPH. Poplatky jsou splatné v termínu uzávěrky přihlášek na účet č. 19–3190340287/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno přihlašovatele. Daňový doklad bude zaslán po přijetí platby.

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled