Přihlásit se

Uživatelská sekce

Kroky přihlášení

1.  Do všech kategorií se otevírá přihlašovací internetový formulář dne 4. února 2019. Posledním dnem, kdy je možné se přihlásit a dokdy musí být internetová přihláška dokončena a úhrada přihlašovacího poplatku provedena je 12. duben 2019.

2.  Jednu kampaň/aktivitu je možné přihlásit do více kategorií. Do každé musí být přihlášena samostatně.

3.  Jako první krok přihlášení je třeba zaregistrovat přihlašovatele na webu www.imcczechawards.cz. Po tomto zaregistrování a jeho potvrzení ze strany organizátora je teprve možné přihlašovat elektronicky i jednotlivé práce, a to vždy každou samostatně.

4.  Elektronické přihlášky se skládají z těchto částí, u kterých nelze překročit počet slov.

Cíle a pozadí aktivity max. 200 slov
Popis jak se aktivita vyvinula od konceptu po realizaci max. 200 slov
Vysvětlení, proč zvolená aktivita je pro produkt nebo službu nejvhodnější max. 200 slov
Popis úspěchů aktivity z pohledu zadavatele i spotřebitelů včetně kvantifikovaných výsledků      max. 200 slov

5.  Board i další doprovodné materiály jsou pro potřeby poroty a musí být anonymní!

Průvodní materiály k přihlášeným kampaním:

Povinně

  • elektronický prezentační board (tedy image obrázek kampaně) s delší stranou 950px ve formátu JPEG, s objemem dat max. 1 MB. Board se k projektu připojuje v rámci on-line přihlášky.

Dále je možné doplnit:

  • 1× video ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty, a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes www.uschovna.cz nebo jiný podobný server na adresu info@imcczechawards.cz. V takovém případě prosíme do kolonky Odkaz na video napište informaci: Posláno přes úschovnu.
  • 1× rozhlasový spot ve formátu MP3 (možnost jej připojit se součástí online přihlášky). 
  • URL pro digitální materiály.

6.   Standardní přihlašovací poplatky pro soutěž jsou 5900 Kč za první přihlášenou kampaň, 3900 Kč za každou další soutěžní kampaň. Přihlášky realizované do 28. února 2019 včetně (early birds) mají jednotný přihlašovací poplatek 3900 Kč za každou přihlášenou kampaň. Pokud je jedna soutěžní práce přihlášena do více kategorií, je třeba poplatek zaplatit jako za více přihlášených prací. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21% DPH. Poplatky jsou splatné v termínu uzávěrky přihlášek na účet č. 19–3190340287/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno přihlašovatele. Daňový doklad bude zaslán po přijetí platby. Pokud přihlašovatel může platit až po obdržení faktury, nechť si o ní v termínu pořadateli napíše na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled