Přihlásit se

Uživatelská sekce

Kategorie

Soutěžní kategorie

Integrovaná komunikace
Kategorie je určená pro kampaně, které využívají nejméně 3 odlišné typy médií, komunikačních kanálů či disciplín (např. klasickou reklamu, přímý marketing, rozdávání vzorků, word-of-mouth, event, spotřebitelskou soutěž atd.) pro efektivní podporu produktu, služby nebo společnosti. Vedoucím elementem kampaně musí být direct marketing, promo aktivace nebo shopper marketing. Nejméně 2 z 3 typů použitých médií/kanálů/disciplín nesmí být masová (ATL) média.
Hlavní hodnotící kritéria: Výběr médií/kanálů/disciplín a integrita všech vybraných komunikačních nástrojů, výsledky kampaně (kvalitativní i kvantitativní).

Přímá B2B a B2C komunikace
Kategorie je určená pro kampaně zaměřené na koncového spotřebitele nebo business segment, které využívají přímý marketing – ať už tradičním způsobem (poštovní zásilky), telemarketingu nebo s pomocí digitálních médií – jako hlavní komunikační nástroj pro efektivní podporu produktu, služby nebo společnosti.
Hlavní hodnotící kritéria: Kreativita, inovativnost a měřitelná přímá odezva.

Spotřebitelské soutěže a loajalitní programy
Kategorie je určená pro kampaně pro podporu prodeje nebo rozvoje značky, které využívají odměn jako motivaci k nákupu nebo využití služby a to krátkodobě (spotřebitelské soutěže - trvající řádově několik týdnů nebo měsíců) tak dlouhodobě (věrnostní programy - delší než jeden rok). Cíle kampaně mohou být v oblasti zvýšení frekvence nákupu, objemu nákupu nebo motivace k vyzkoušení.
Hlavní hodnotící kritéria: Koncept, mechanika, využité incentivy. Relevance vybraných médií / kanálů / nástrojů vůči cílovým skupinám a potřebám zákazníků. Dlouhodobá integrita a potenciál udržet pozornost po celou dobu trvání kampaně. Plnění dlouhodobě nastavených cílů (kvalitativní i kvantitativní výsledky).

Event, field a sportovní marketing
Kategorie je určená pro kampaně, které využívají zážitek jako komunikaci mezi značkou a spotřebitelem. Eventy, série eventů, roadshow, ochutnávky, sampling, sponzoring nebo podobný typ marketingového turné (hudební, kulturní, cirkusové, filmové, sportovní aj.) 
Hlavní hodnotící kritéria: Relevance eventu vůči značce a cílové skupině.

Retail/merchandising/in-store marketing včetně promočních obalů
Kategorie je určená pro kampaně a aktivity v místě prodeje, které pasivním způsobem (např. formou displejů, POS materiálů či designu prodejního místa) efektivně ovlivňují zákazníka a motivují jej ke koupi.
Hlavní hodnotící kritéria: Provázanost se značkou, originalita a inovativnost, měřitelné výsledky (např. nárůst prodejů, zvýšení loajality k prodejnímu místu/nakupované značce apod.).

Veřejný zadavatel
Kategorie je určená pro kampaně všeho druhu zadávané veřejnou správou a neziskovými organizacemi (státními a obecními úřady a institucemi, rozpočtovými organizacemi a vládními agenturami) Cíle těchto kampaní jsou obvykle v oblasti změny veřejného mínění, občanského chování, účasti na veřejných akcích, nákupu regionálních produktů.
Hlavní hodnotící kritéria: Komunikační strategie na specifickou cílovou skupinu. Kreativní koncept. Vhodné využití komerčních reklamních nástrojů pro neziskový sektor.

Nízkorozpočtové kampaně
Kategorie je určená pro práce, které splní všechny cíle zadavatele, přičemž jejich celkový rozpočet nepřekročí 500 000,– Kč (na požádání organizátora potvrdí klient). Přihlášené práce patří do oblastí direct marketingu, promo aktivace nebo shopper marketingu a musí být klíčové pro úspěch kampaně/aktivity.
Hlavní hodnotící kritéria: maximální výsledek s minimálním rozpočtem (smart řešení).

Destinační marketing
Kategorie je určena pro kampaně pro podporu cestovního ruchu. Zadavatelem může být veřejná správa i incomingové agentury. Jedná se o podporu poznávacích a pobytových zájezdů, propagace regionu, přírodních i historických památek, kultury i gastronomie.
Hlavní hodnotící kritéria: Komunikační strategie a využití komunikačních kanálů v ČR a zahraničí. Kreativní koncept oslovující tuzemskou i zahraniční veřejnost. Dlouhodobý přínos zadavatelské destinaci.

Digitální kategorie

Digitální idea
Kategorie je určená pro kampaně, které využívají zásadním způsobem práci s obsahem a jeho tvůrci. Zajímá nás, jakým způsobem vaše kampaně využívají content marketingové postupy, práci s UGO, blogery, youtubery a vytvářejí neočekávaný zážitek na straně spotřebitele.
Hlavní hodnotící kritéria: Silná idea. Hodnotit lze i jen dílčí myšlenky a a využité nápady.

Digitální trefa 

Kategorie je určena pro kampaně, které zabodovali vysokou efektivitou výrazně překračující vynaložené náklady. Zajímá nás, jakým způsobem jste dosáhli vysoké konverze předkládané kampaně.
Hlavní hodnotící kritéria: Čísla, čísla a zase čísla... Vysoký přínos z hlediska předem stanovených měřitelných cílů.

Sociální média
Kategorie je určená pro práce využívající sociální média jako komunikační kanál pro aktivaci zákazníků. Zajímá nás, jak chytře dokážete využít potenciálu sociálních sítí a médií pro komunikaci značek v dílčích momentech i v komplexní zapojení.
Hlavní hodnotící kritéria: Schopnost zapojit a aktivovat zákazníky, sociální dopad a kreativní využití sociálních sítí a aktivit pro úspěšný komerční efekt.

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled