Přihlásit se

Uživatelská sekce

Pravidla

 1. Soutěž je otevřená všem reklamním a jiným subjektům, které připravují řešení v oblasti přímé komunikace, digitálních kampaní, podpory prodeje, aktivace značek.
 2. Přihlašovatel si je vědom, že přihlášením své práce neporušuje žádná autorská práva a potvrzuje, že s přihlášením práce souhlasí i její zadavatel.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže práce, které porušují oborové kodexy nebo působí urážlivě.
 4. Přihlašované práce nesmějí být přihlášeny již dříve v předchozích ročnících soutěže.
 5. Žádná práce nesmí být přihlášena vícenásobně více subjekty. V takovém případě bude akceptována časově první přihláška.
 6. Všechny práce přihlášené do soutěže musí být alespoň částečně realizovány v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a to výhradně na území České republiky.
 7. Všechny přihlášené práce musí vzniknout na základě objednávky a následné platby zadavatelem. Jedinou výjimkou jsou self-promotion a práce pro neziskové organizace. Zadavatel musí zaplatit, když ne všechny, tak alespoň většinu produkčních a mediálních nákladů aktivity.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo vznést na uvedeného dodavatele případné dotazy položené hodnotící porotou.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo převést práce do jiné kategorie, pokud neodpovídají původně přihlášeným. Musí se tak ale stát s vědomím přihlašovatele a před hlasováním poroty.
 10. Všechny práce musí být přihlášeny elektronicky na www.imcczechawards.cz. Součástí přihlášky je uvedení kontaktní osoby a kontaktu na straně klienta pro případné potvrzení publikovaných výsledků.
 11. Všechny práce musí být přihlášeny v podobě, v jaké byly publikovány či v jaké proběhly bez jakýchkoliv dalších úprav (s výjimkou překladů). Přihlašovacím jazykem pro internetovou přihlášku je čeština.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po přihlašovateli plné informace o nasazení a provedení kampaně v případě, že postoupí na shortlist.
 13. Přihlášením soutěžní práce dává přihlašovatel organizátorovi soutěže právo použít dodanou dokumentaci k publicitě a k jiným účelům a zříká se odměny za užití díla.
 14. V případě podezření z nedodržení pravidel se organizátor zavazuje provést došetření, které může vést až k odebrání ceny či umístění na shortlistu.

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled