Přihlásit se

Uživatelská sekce

Kategorie

Soutěžní kategorie

Integrovaná komunikace
Kategorie je určená pro kampaně, které využívají nejméně 3 odlišné typy médií, komunikačních kanálů či disciplín (např. klasickou reklamu, přímý marketing, rozdávání vzorků, word-of-mouth, event, spotřebitelskou soutěž atd.) pro efektivní podporu produktu, služby nebo společnosti. Vedoucím elementem kampaně musí být direct marketing, promo aktivace nebo shopper marketing. Nejméně 2 z 3 typů použitých médií / kanálů / disciplín nesmí být masová (ATL) média.
Hlavní hodnotící kritéria: Výběr médií / kanálů / disciplín a integrita všech vybraných komunikačních nástrojů, výsledky kampaně (kvalitativní i kvantitativní).

Přímá B2B a B2C komunikace
Kategorie je určená pro kampaně zaměřené na koncového spotřebitele nebo business segment, které využívají přímý marketing – ať už tradičním způsobem (poštovní zásilky), formou telemarketingu nebo s pomocí digitálních médií – jako hlavní komunikační nástroj pro efektivní podporu produktu, služby nebo společnosti.
Hlavní hodnotící kritéria: Kreativita, inovativnost a měřitelná přímá odezva.

Spotřebitelské soutěže a loajalitní programy
Kategorie je určená pro kampaně pro podporu prodeje nebo rozvoje značky, které využívají odměn jako motivaci k nákupu nebo využití služby a to jak krátkodobě (spotřebitelské soutěže - trvající řádově několik týdnů nebo měsíců), tak dlouhodobě (věrnostní programy - delší než jeden rok). Cíle kampaně mohou být v oblasti zvýšení frekvence nákupu, objemu nákupu nebo motivace k vyzkoušení.
Hlavní hodnotící kritéria: Koncept, mechanika, využité stimuly. Relevance vybraných médií / kanálů / nástrojů vůči cílovým skupinám a potřebám zákazníků. Dlouhodobá integrita a potenciál udržet pozornost po celou dobu trvání kampaně. Plnění dlouhodobě nastavených cílů (kvalitativní i kvantitativní výsledky).

Sponzoring
Kategorie je určena kampaním, které nejlépe využívají veřejné eventy většího rozsahu v oblasti sportu, hudby, kultury, TV vysílání nebo turismu ve prospěch značky, produktu nebo celé společnosti.
Hlavní hodnotící kritéria: Maximální využití všech komunikačních kanálů v rámci sponzoringu, případně využití společenského trendu nebo problému s cílem promovat značku, produkt nebo společnost. Ohledy se berou na přínos pro značku, produkt nebo společnost i návratnost jejich investice.

Event, field a sportovní marketing  
Kategorie je určená pro kampaně, které využívají zážitek jako komunikaci mezi značkou a spotřebitelem. Eventy, série eventů, roadshow, ochutnávky, sampling, sponzoring nebo podobný typ marketingového turné (hudební, kulturní, cirkusové, filmové, sportovní a jiné). 
Hlavní hodnotící kritéria: Relevance eventu vůči značce a cílové skupině.

Retail/merchandising/in-store marketing včetně promočních obalů
Kategorie je určená pro kampaně a aktivity v místě prodeje, které pasivním způsobem (např. formou displejů, POS materiálů či designu prodejního místa) efektivně ovlivňují zákazníka a motivují jej ke koupi.
Hlavní hodnotící kritéria: Provázanost se značkou, originalita, inovativnost a měřitelné výsledky (např. nárůst prodejů, zvýšení loajality k prodejnímu místu/nakupované značce apod.).

Produktový launch, relaunch nebo trial
Kategorie je určena pro kampaně, které co nejefektivněji budují povědomí o značce, resp. motivují k vyzkoušení či opakovanému nákupu nového, stávajícího nebo modifikovaného produktu, služby či společnosti.
Hlavní hodnotící kritéria: Plnění nastavených cílů a inovativní myšlenka, která je na jedné straně relevantní směrem ke značce, zatímco na straně druhé motivuje k nákupu / vyzkoušení.

Budování značky
Kategorie je určena kampaním, které zvyšují a vylepšují image, a posilují hodnoty značky nebo celé společnosti a využívají všech možných komunikačních prostředků.
Hlavní hodnotící kritéria: Způsob a efektivita aktivace značky (např. realizovatelnost komunikace hodnot nebo příběhu značky).

Veřejný zadavatel
Kategorie je určená pro kampaně všeho druhu zadávané veřejnou správou a neziskovými organizacemi (státními a obecními úřady a institucemi, rozpočtovými organizacemi a vládními agenturami) Cíle těchto kampaní jsou obvykle v oblasti změny veřejného mínění, občanského chování, účasti na veřejných akcích či nákupu regionálních produktů.
Hlavní hodnotící kritéria: Komunikační strategie na specifickou cílovou skupinu, kreativní koncept, vhodné využití komerčních reklamních nástrojů pro neziskový sektor.

Charitativní a neziskový marketing
Kategorie je určena kampaním s největším pozitivním sociálním přínosem pro charitu, produkt nebo společnost.
Hlavní hodnotící kritéria: Reálná úspěšnost na poli neziskového sektoru ve prospěch značky nebo služby, zvýšení povědomí a reputace předmětu dané charity, poukázání na konkrétní problém, ať už sociální, ekonomický nebo politický.

Nízkorozpočtové kampaně
Kategorie je určená pro práce, které splní všechny cíle zadavatele, přičemž jejich celkový rozpočet nepřekročí 500 000,– Kč (na požádání organizátora potvrdí klient). Přihlášené práce patří do oblastí direct marketingu, promo aktivace nebo shopper marketingu a musí být klíčové pro úspěch kampaně / aktivity.
Hlavní hodnotící kritéria: Maximální výsledek s minimálním rozpočtem (smart řešení).

Inovativní myšlenka nebo koncept
Kategorie je určena kampaním, které nejlépe využívají unikátní kreativní nebo marketingovou myšlenku ve vztahu ke konkrétní mechanice, komunikačnímu kanálu, typu pobídky nebo přístupu k cílové skupině.
Hlavní hodnotící kritéria: Kreativita a inovace.

Digitální kategorie

Digitální idea
Kategorie je určená pro kampaně, které zásadním způsobem využívají práci s obsahem a s jeho tvůrci. Zajímá nás, jakým způsobem vaše kampaně využívají content marketingové postupy, práci s UGO, blogery, youtubery a jaký vytvářejí neočekávaný zážitek na straně spotřebitele.
Hlavní hodnotící kritéria: Silná idea. Hodnotit lze i jen dílčí myšlenky a a využité nápady.

Digitální trefa 
Kategorie je určena pro kampaně, které zabodovaly vysokou efektivitou výrazně překračující vynaložené náklady. Zajímá nás, jakým způsobem jste dosáhli vysoké konverze předkládané kampaně.
Hlavní hodnotící kritéria: Čísla, čísla a zase čísla... Vysoký přínos z hlediska předem stanovených měřitelných cílů.

Sociální média a brandový obsah
Kategorie je určená pro práce využívající sociální média jako komunikační kanál pro aktivaci zákazníků. Zajímá nás, jak chytře dokážete využít potenciálu sociálních sítí a médií pro komunikaci značek v dílčích momentech i v komplexní zapojení. Zároveň hodnotíme vhodnou tvorbu obsahu jako způsob propagace značky. Ať už formou videa, product placementu, videohry, hudebního klipu nebo blogu. Výsledkem by měla být transformace hlavní myšlenky a filosofie značky do kreativní myšlenky, která vytvoří přidanou hodnotu směrem k cílové skupině, s cílem ovlivňovat jejich emocionální i racionální rozhodování.
Hlavní hodnotící kritéria: Schopnost zapojit a aktivovat zákazníky, sociální dopad a kreativní využití sociálních sítí a aktivit pro úspěšný komerční efekt.

Hlavní mediální partner

Pořadatelé

admez-asociace

aaaka-logo-mini-nahled