Novinky

Probíhá kontrola soutěžních prací

Pořadatelé soutěže kontrolují přihlášené soutěžní práce. Od 24. dubna by měla zahájit porota hodnocení soutěžních prací v rámci online hlasování. Druhé kolo hodnocení, tedy fyzické zasedání poroty nad pracemi, které postoupí na shortlist, proběhne v druhé půlce května. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na začátku června 2013.